ROK 2015

 

Hasiči na dnu dětí      Kostelec-střelnice 30.5.2015

Hasiči se zapojili do dětského dne spolu s klubem vojáků v záloze, kteří pořádali střeleckou soutěž pro děti s rodiči. Na čtyřech stanovištích se mohli  přítomní seznámit s hasičskou technikou a nářadím pro soutěže v požárním sportu. Vše si mohli malí návštěvníci osat a vyzkoušet. Největší úspěch měla ukázka  dýchací techniky a nářadí pro požarní sport.
 
 

 

Požární sport netradičně 13.6.2015

V sobotu se uskutečnil 19.ročník hasičské soutěže pro dospělé hasiče. Soutěžilo se ve třech kategoriích, v kategorii mužů, starších pánů a žen. Soutěže v útoku na červeného kohouta, která měla upravená pravidla se zúčastnilo 9 družstev.    Domácímu družstvu mužů se podařilo po dlouhých 5 letech tuto soutěž vyhrát.  Družstvo starších pánů v pozměněné  sestavě bylo také uspěšné a porazilo své největší soupeře. Nově vytvořené  družsto žen skončilo druhé.
 

Mladí hasiči - O POHÁR OBCE KARLOVICE 3.6.2015

Ve stejný den 13.6.2015 závodili i mladí hasiči o pohár obce Karlovice  v kategoriích starší žáci, mladší žáci a dorost. V úvodu soutěže vystoupili  nejmenší hasiči z přípravky se svým autíčkem. Na soutěž  mladých hasičů   přijelo 12 družstev. V nejmladší kategorii mladší žáci dokázalo družstvo zopakovat dobrý výsledek požárního útoku z okresního kola a soutěž vyhrálo. Družstvu starších žáku se nedařilo, ale požární útok i přes několik rozpojených hadic dokončilo. Družstvo dorostu skončilo na 2. Místě.
 
 
 

Mateřská škola v Karlovicích na hasičské zbrojnici 16.6.2015

Ve středu přišly na pozvání dobrovolných hasičů děti z Mateřské školy.  Náročnou cestu do Karlovic zvládli nejen předškoláci, ale i mnohem mladší spolužáci.  Po prohlídce hasičské klubovny předali hasiči dětem diplomy a medaile za krásné  obrázky z práce hasičů, kterými reprezentovali svou školu v soutěži. Požární ochrana očima dětí. Ukázku hasičské výstroje a povídání si o ní předvedli hasiči před zbrojnicí. Hasičskou přilbu si vyzkoušeli všichni, ti zdatnější si vyzkoušeli  i některé další části výstroje. Největší úspěch  u dětí mělo malé hasičské autíčko, se kterým si děti vyzkoušely  jak se jede k požáru a jak se hasí. Děti se trefovali do terčů v podobě červených kohoutů. Na závěr se děti posadili a prohlédli  si skutečné dopravní hasičké auto DVS .
 

Setkání Kostelců v Kostlelci na Hané 20.6.2015

Zástupci našeho sboru David Pomajbík, Barbora Nedomanská, Lubomír Zedek, Radim Čúzy a zastupci spolku Kosteláň Petr Měrka úspěšně reprezentovali svou obec mezi hasičí. Soutěž prověřila nenjen reakce na nečekané překážky, ale i šikovnost   jednotlivých členů. Třetím místem v soutěži potvrdili naši zástupci, že se mezi Kosteleckými družstvy umí prosadit.
 
 

Hasiči a škola-Branný závod 25.6.2015

Hasiči se podíleli  24.6.2014 na branném dni základní školy Kostelec u Holešova. Pro soutěž si připravivili dvě stanoviště . Požární ochrana -kde prověřili znalosti dětí z preventivní výchovy.
Zdravovědu - kde se zkoušela teoretická a praktická znalost z první pomoci.
 
 
 

Poděkování účastníkům za účast v PO očima dětí 26.6.2015

Na slavnostním ukončení školního roku předal náměstek starosty a jednatel sboru Ing. Ladislav Pospíšilík  se zástupcem velitele sboru Davidem Pomajbíkem  třinácti žákům diplomy a malé dárky za dobrou reprezentaci školy svými pracemi v okresním kole Požární ochrana očima dětí.
Hasiči dále poděkovali Mgr.Věře Dudíkové za realizaci základního kola a vedení školy předali  pomůcky pro výtvarné práce.
Za SDH Karlovice v digitální kategorii- Požární bezpečnost doma, získal Martin Pospíšilík žák 9.třídy  1.místo v okesním i krajském kole.
V okrese Kroměříž se do soutěže zapojilo 361 dětí z 8 základních škol a 8 mateřských škol a 17 SDH.
 

  

Nohejbal 18.7.2015

 
Dne 18.7.2015 se na hřišti u rybníka v Karlovicích uskutečnil již 12.ročník turnaje v nohejbalu trojic. Cestu na turnaj si našlo osm družstev, které se rozdělily na dvě skupiny a nejlepší z nich si zahrály vyřazovácí část. Jako nejlépe připravené družstvo se svou hrou prezentoval kostelecký Slavoj ve složení R.Přikryl, D.Marek, T.Hlobil a ten si také odvezl pohár pro vítěze. Jako nejlepší hráč byl vyhlášen už druhým rokem na síti bezchybný Tomáš Hlobil. Atmosféra v hledišti byla výborná, teploty tropické, pivečko studené, zkrátka vše se povedlo. Poděkování patří panu Honemannovi a panu Mlčákovi za drobnou opravu elektřiny před zahájením turnaje. Velké poděkování patří všem sponzorům akce a také pořadatelům, kteří se o turnaj vzorově starali.    Sestavil Jiří Čúzy
 
 

POSLALI JSME PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE ADHR 2015

23.07.2015 

Akce-

1.POŽÁRNÍ SPORT NETRADIČNĚ-O POHÁR OBCE KARLOVICE 2.Mateřská škola na návštěvě 3.DĚTSKÝ DEN

 
 

 

Návštěva v Podvysoké 

 

V sobotu 25.7.2015 navštívili tři naši zástupci hasiče v obci Podvysoká. Po příjezdu na fotbalový stadion se pozdravili s velitelem sboru a ředitelem Žilinského hasičského záchranného sboru v jedné osobě Ing. Jaroslavem Kapusniakem a předali mu pozdravy od našeho sboru. Dále se přivítali se starostou sboru Jozefem Slížem a postupně se pozdravili i s ostatními přítomnými členy. Po malé dešťové přeháňce byla slavnostně zahájena soutěž. Velitel sboru a velitel soutěže přivítal čestné hosty, zastupitele obce, starostku okresní sdružení hasičů, zástupce Středoslovenské hasičské ligy a mezi nimi i zástupce družební organizace z Karlovic.

 

 

Závod požárnické všestrannosti-Němčice 

12.9. 2015 se tři tříčlenné družstva mladých hasičů zúčastnila soutěže o pohár starosty obce Němčice v Závodě požárnické všestrannosti. Družstva soutěžila ve dvou kategoriích . \V kategorii  mladší žáci jsme měli 1 družstvo a v kategorie starší žáci 2 družstva. Start a cíl závodů byl na Myslivně. Závodů se zúčastnilo celkem 22 družstev ze 6 hasičských sborů. V kategorii mladší se hlídka ve složení Vojta Kojecký Kateřina Doláková, Natálie Hradilová  umístila na 6.místo  z 11 z družstev-. V kategorii starší žáci skončilo družstvo ve složení  Luděk Mlčák, Ondřej Václavek a nová posila Romana Tomaníková na 9 místě. 11. Místo obsadila dvojice Klára Mlčáková, Klára Bártíková . Dorostenecká kategorie nebyla vyhlášena.

 

Oslava 20 let kolektivu mladých hasičů

12.9.2015 slavil sbor 20 let práce s mládeží . V odpolední části se představili mladí hasiči s ukázkami disciplín hry Plamen na hřišti ve „Skale“. Na návsi převedli požární útok a nejmenší se pochlubili co se naučili s novým autíčkem.

Druhá část odpoledne byla věnována slavnostní schůzi, na které se v krátkosti připomněl vznik družstev mladých hasičů jejich účast ve hře Plamen a účast na významných soutěžích. Byly předány děkovné listy prvním mladým hasičům a upomínkové plakety k 20 výročí stávajícím hasičům, kteří začínali v kolektivu mladých hasičů před 20 let. Dále byli ocenění všichni dosavadní trenéři a instruktoři mládeže, kteří se podíleli na výchově mladé generace dobrovolných hasičů. Poděkování bylo tlumočeno i sponzorům za nezištnou materiální pomoc. Na závěr malým hudebním doprovodem k tanci a poslechu popřál hasičům bývalý člen Jan Sehnal. 

 

Střelecká soutěž družstev spolků

20.9.2015 Se družstvo hasičů zúčastnilo střelecké soutěže spolků. kterou pořádal spolek KVZ Kostelec u Holešova.

Naše členky se pod hlavičkou obecního úřadu umístili na 3 místě.

Družstvo mužů skončilo ve druhé polovině startovního pole.

 

 

PLAMEN-Závod požárnické všestrannosti Morkovice

10.října uspořádalo Okresní sdružení hasičů podzimní kolo hry Plamen. Do tohoto nového ročníku jsme postavili bohužel pouze jedno družstvo starších žáků a to pouze v v závodě požárnické všestrannosti. Kde jsme museli přistoupit před závodem k výběru z hlediska znalostí. Z osmi přítomných členů jsme tak vybrali i 3 členy věkově mladší Luděk Mlčák, Natálie Hradilová, Kateřina Doláková, starší Dominik Geba, Adéla Hlobilová. Družstvo se z nástrahami tratě popralo velmi statečně a obsadilo v konkurenci 26 družsten 13. Místo a mezi sbory si připsalo 11 bodů za 11 místo z 18 sborů. Pro disciplínu požární útok CTIF nám chyběl jeden člen a tím jsme se připravili o získání dalšího bodového hodnocení do celoroční soutěže. Byla to škoda, protože tato disciplína byla natrénovaná. Do kategorie dorostenců se nepodařilo vzhledem k velké nemocnosti postavit družstvo dívek a tak bylo přistoupeno k soutěži jednotlivců. Dívky reprezentovala v kategorii střední dorost Anna Mlčáková, která se umístila na 13 místě. V kategorii střední dorost chlapci soutěžil Martin Pospíšilík, který se v umístil na 2. Místě.

starší žáci 13.místo mezi hlídkami a 11. misto mezi sbory

 

Anička 13.místo

Martin 2.místo

 

ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2015

V letošním roce jsme se opět zapojili do ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2015.
 Odborná porota nás vybrala mezi 5 finalistů za oblast sever Moravy v kategorii SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.. Veřejnost pak hlasováním v druhém kole nám přidělila 1017 hlasů a tím jsme se stali vítězi za tuto oblast.
 
 

 

 
 

 

Archiv 2015

 • 13.12.2015 18:29

  PODĚKOVÁNÍ

  SDH Karlovice děkuje ještě jednou touto cestou spolku SF-DHR,z.s. jako pořadatelům ankety, všem partnerům ankety, mediálním partnerům a všem, kteří poskytli záštitu této anketě, která podporuje dobrovolné hasiče v jejich činnosti. Dále děkuje všem občanům obce, všem hasičům a všem těm, kteří nás...

 • 13.12.2015 13:16

  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

  Dne 9.12.2015 se 9 členů našeho sboru zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků Ankety dobrovolní hasiči roku v laser show hale Boby centra v Brně. 

 • 12.11.2015 15:10

  VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

  Výroční valná hromada se uskuteční 28.11.2015 v 15:00 hodin v hospodě u Feryho

 • 12.11.2015 15:08

  TRÉNINK

  TRÉNINK MLADÝCH HASIČŮ 10.12.2015 V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • 15.10.2015 11:32

  10.10.2015 PODZIMNÍ ZÁVOD V POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

  Hlídka starších žáků se umístilo na 13. místě z 26 účastníků. Mezi družstvy obsadili 11. místo. Martin Pospíšilík se umístil v kategorii střední dorost - jednotlivci na 2. místě.     

 • 18.09.2015 19:34

  10.10.2015 ZPV MORKOVICE DOROST

  Závod v požárnické všestrannosti družstev dívek nebo chlapců a jednotlivců se uskuteční v Morkovicích odjezd 10:45..

 • 18.09.2015 19:31

  10.10.2015 PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN

  Závod požárnické všestrannosti a požární útok CTIF se uskuteční v obci Morkovice. Odjezd v 7:00 hodin  

 • 18.09.2015 19:22

  20.9.2015 SOUTĚŽ VE STŘELBĚ

  Soutěž tríčlenných družstev ve střelbě se koná v neděli 20.9.2015 v 9:00 hodin na střelnici v KVZ Kostelec u Holešova. 

 • 19.08.2015 08:25

  12.9.2015 ZÁVOD V POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

  V sobotu 12.9. v 10:00 se uskuteční v Kostelci u Hol. na hřišti pod lesem pohárový závod tříčlenných hlídek. Sraz 9:30 na hřišti.

 • 19.08.2015 08:16

  3.9.2015 ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ MLADÝCH HASIČŮ

  Ve čtvrtek 3.9.2015 zahajujeme tréninky mladých hasičů na novou sezonu hry Plamen. Sraz na hřišti ve "skale" na Karlovicích. V rámci prvního tréninku budou děti seznámeny s oslavami 20let kolektivu mladých hasičů na Karlovicích, které se plánují na sobotu 12.9.2015 v 15:00 hodin.   

1 | 2 >>
  

2015

Kategorie: Sbor dobrovolných hasičů-Hasičský sbor, oblast sever Moravy

1. místo - 1017 hlasů

 

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode