Z ČINNOSTI SBORU 2019

Představujeme jednotlivé akce sboru.
 

Návštěva u přátel na Slovensku

V Neděli 24.2.2019 se zúčastnili dva naši zástupci výroční valné hromady dobrovolných hasičů v obci Podvysoká.  V hodnotící zprávě o činnosti sboru přednesl hlavní aktivity velitel sboru Ing. Jaroslav Kapusniak. Velmi kladně byla hodnocena preventivní práce sboru, technické zásahy a pomoc obci. Soutěžní družstvo mužů dosáhlo velmi kvalitních výsledků v požárním sportu a potvrdilo tak, že patří k nejlepším týmům na Slovensku. Vedle družstva mužů je ve sboru i družstvo žen s velmi dobrými výsledky a v současnosti se buduje nové družstvo mladých hasičů. Po vybudování nového víceúčelového hřiště přišli hasiči o tréninkovou a závodní dráhu.  Zastupitelstvo obce však pro letošní rok počítá s vybudováním nové dráhy a po menších úpravách i s využíváním víceúčelového hřiště pro hasičský sport. Naši zástupci poděkovali za pozvání a popřáli svým kolegům hodně sportovních a osobních úspěchů v roce 2019. Na závěr předali jménem OSH Kroměříž bývalému starostovi sboru Jozefu Slížovi medaili za mezinárodní spolupráci 3. stupně. Sboru věnovali hasičský almanach okresu Kroměříž.

 

 

MASOPUST

2.3.2019 uskutečnil sbor masopustní průvod obcí. První zastávka se uskutečnila u starostky obce, kde si masky vyžádaly povolení na uspořádání průvodu.  Průvod v čele s medvědem a medvědářem,   navštívil postupně všechna stavení. Pozdravil obyvatele domu, zahrál něco do tance a zvěstoval příchod jara. Obyvatelé počastovali masky malým občerstvením. 

 

Školení vedoucích mladých hasičů

9.3.2019 se zúčastnili Ladislav Pospíšilík, Anna Mlčáková, Elena Pospíšilíková a Martin Pospíšilík jarního školení vedoucích mládeže, které se uskutečnilo v Kroměříži. V průběhu školení byli probrány disciplíny , které proběhnou na jarním kole hry Plamen.  

 

CELOREPUBLIKOVÝ PLES HASIČŮ

16.3.2019 se uskutečnil  celorepublikový ples hasičů v Ostravě hotelu Clarion Congress, který navštívili naši zástupci spolu s podporovateli našeho sboru. Na plese vystoupili v hlavním sále Heidi Janků, Paľo Habera a orchestr Proxima. V sále Platinum se v hraní střídala Kapela Šajtar a cimbálovka Iršava.  Na své si přišli i milovníci diskotéky s DJ Pavlem Šindelářem. V průběhu večera vystupovala akrobatická taneční skupina Styx Ostrava. Plesu se účastnili i hlavní představitelé SH ČMS a HZS.   

  

 

 

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

V sobotu 23.3.2019 se zúčastnil Ladislav Pospíšilík shromáždění představitelů OSH spolu s dalšími delegáty OSH Kroměříž. Shromáždění zhodnotilo dosažené výsledky a hospodaření krajského sdružení hasičů za rok 2018. Projednalo zásadní dokumenty činnosti SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2019.

  

Beseda s ministrem vnitra

V úterý 2. dubna 2019 odpoledne se naši zástupci Elena Pospíšilíková, Daniela Mlčáková a Ladislav Pospíšilík zúčastnili společně se zástupci dobrovolných hasičů okresů Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště besedy s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Besedy se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková. Diskutovalo se o požadavcích na obnovu techniky dobrovolných hasičů.  O možnosti finanční podpory na techniku pro práci s mládeží.   Byl vznesen i dotaz na používání státního znaku na stejnokrojích dobrovolných hasičů. Ministr přislíbil v rámci svého resortu a svých možností řešení vznesených problémů. Na závěr poděkoval všem dobrovolným hasičům  za jejich příkladnou a  obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

 

Škola a hasiči

Ve středu 10.4.2019 uskutečnili zástupci dobrovolných hasičů z Karlovic a Roštění návštěvu Základní školy v Kostelci u Holešova kde se zúčastnili evakuace žáku ze školy, která proběhla dle plánu vedení školy v rámci požárního cvičení. V dalším programu provedli přednášky pro žáky prvního stupně. První až 3 třída se seznámila s prací hasičů a požární prevencí hravou formou , kterou si připravili mladí hasiči spolu se svými vedoucími z Roštění. Žáky 4 a 5 třidy seznámili hasiči z Karlovic s nebezpečím požáru v domě a jeho okolí. Na 3 stanovištích ukázali žákům vybavení hasiče při požáru, ruční hasicí přístroje a vybavení hasičů pro požární sport.

 

Hodnocení základního kola Požární ochrana očima dětí a mládeže

 10.4. 2019 navštívili Ladislav Pospíšilík, Lubomír Zedek a David Pomajbík Mateřskou školu v Kostelci u Holešova, aby poděkovali dětem za krásné obrázky, které poslali do okresního kola. Všem účastníkům předali diplomy, medaile a malé upomínkové předměty. Pro další tvoření předali skicáky a pastelky. Na závěr pozvali malé umělce na besedu do zbrojnice na Karlovicích.

  

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode