Z ČINNOSTI SBORU 2019

Představujeme jednotlivé akce sboru.
 

 

 

 

Účast na oslavách 120 let SDH Roštění  16.6.2019

V neděli 16.6.2019 se zúčastnili tři naši zástupci Ladislav, Elena a Martin Pospíšilíkovi oslav 120 výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Roštění. Slavnostní průvod s vlajkonoši prošel obcí za doprovodu dechové hudby do místního kostela, kde byla sloužena mše za zemřelé a živé hasiče. Dále následovalo položení věnců na místním hřbitově. Průvod byl ukončen v budově obecního úřadu, kde se konala slavnostní schůze s předáním ocenění zasloužilým členům sboru. V odpoledních hodinách proběhla ukázka historické a současné hasičské techniky.

Součástí oslav byla i netradiční soutěž hasičských družstev okrsku a pozvaných sborů. Náš sbor reprezentovalo družstvo žen, které se umístilo na druhém místě za družstvem s Prusinovic, kreré tvořili členové zásahového družstva.

 

Technický zásah JSDH 13.6.2019  

Ve čtvrtek ve večerních hodinách po přívalovém dešti vyjeli členové zásahové jednotky na odstranění zaplavené cesty na Loučkách. Bylo nutno odvést vodu z cesty a vyčisti kanálové vpusti pro odvod vody.

 

Účast na oslavách 130let trvání SDH Stará Ves 9.6.2019

Oslav spojených s uctěním památky bývalých hasičů, průvodem obcí, mší za všechny zesnulé i nynější hasiče a slavnostní schůze se zúčastnili za náš sbor David Pomajbík, Lubomír Zedek a Ladislav Pospíšilík. Jednatel našeho sboru v diskusi poděkoval členům ve Staré Vsi za výborné výsledky v práci s mládeží a popřál všem hodně zdraví a úspěchů do dalších let. V odpoledním programu předvedly pozvané sbory ukázky hašení historickou a současnou hasičskou techniku.   

 

 

Netradiční soutěž v požárním sportu

V sobotu 8.6.2019 se konal v Karlovicích místní části obce Kostelec u Holešova 21. ročník soutěže Útok na červeného kohouta. (symbol požáru)  Hasičská soutěž má od svého vzniku v roce 1997 svá vlastní pravidla, která se po několika letech mění. V soutěži se snažíme přizpůsobit pravidla skutečnému zásahu a nabídnout divákovi trochu jiný pohled než na klasický požární útok prováděný ze základny na pohárových a postupových hasičských soutěžích. Zařazujeme atraktivní zahájení útoku velitelem družstva, který se musí nejdřív ustrojit a následně doběhnout ke svému družstvu, nebo nejprve donést plné kanystry vody, aby se mohlo začít útočit na červeného kohouta.

V letošním roce si museli všichni členové družstva přinést své nářadí z místa, které imitovalo zbrojnici a následně rozvinout tak, aby mohli hasit. Tomu se přizpůsobil i název „Útok na ruby“. Soutěž byla vypsána pro kategorii muži, ženy, starší páni. Do soutěže byli zapojeni i rozhodčí, vedoucí družstev a přítomní funkcionáři sborů. Z prvního místa se radovaly ženy z Karlovic, které předběhly hasičky z Roštění. V kategorii starších pánů byla dvě velmi vyrovnaná družstva, kdy o prvenství domácích rozhodlo pouhých 0,68 vteřiny. Soutěž byla podpořena z dotací Zlínského kraje.

 

Dětský den 1.6.2019

Na dnu dětí, pořádal KVZ Kostelec u Holešova střeleckou soutěž pro žáky 2 stupně s rodiči. Náš sbor se podílel u této akce uspořádáním dovednostní soutěže pro děti a prezentací činnosti sboru. Pro nejmenší účastníky byla připravena džberovka s vodou na srážení terče.

 

Okrskové kolo

V sobotu 18.5.2019 proběhlo v Prusinovicích první kolo postupové soutěže družstev v hasičském sportu. Naše družstvo se umístilo na 3. místě.

 

Hodnocení základního kola Požární ochrana očima dětí a mládeže

 10.4. 2019 navštívili Ladislav Pospíšilík, Lubomír Zedek a David Pomajbík Mateřskou školu v Kostelci u Holešova, aby poděkovali dětem za krásné obrázky, které poslali do okresního kola. Všem účastníkům předali diplomy, medaile a malé upomínkové předměty. Pro další tvoření předali skicáky a pastelky. Na závěr pozvali malé umělce na besedu do zbrojnice na Karlovicích.

 

Škola a hasiči

Ve středu 10.4.2019 uskutečnili zástupci dobrovolných hasičů z Karlovic a Roštění návštěvu Základní školy v Kostelci u Holešova kde se zúčastnili evakuace žáku ze školy, která proběhla dle plánu vedení školy v rámci požárního cvičení. V dalším programu provedli přednášky pro žáky prvního stupně. První až 3 třída se seznámila s prací hasičů a požární prevencí hravou formou , kterou si připravili mladí hasiči spolu se svými vedoucími z Roštění. Žáky 4 a 5 třidy seznámili hasiči z Karlovic s nebezpečím požáru v domě a jeho okolí. Na 3 stanovištích ukázali žákům vybavení hasiče při požáru, ruční hasicí přístroje a vybavení hasičů pro požární sport.

 

Beseda s ministrem vnitra

V úterý 2. dubna 2019 odpoledne se naši zástupci Elena Pospíšilíková, Daniela Mlčáková a Ladislav Pospíšilík zúčastnili společně se zástupci dobrovolných hasičů okresů Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště besedy s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Besedy se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková. Diskutovalo se o požadavcích na obnovu techniky dobrovolných hasičů.  O možnosti finanční podpory na techniku pro práci s mládeží.   Byl vznesen i dotaz na používání státního znaku na stejnokrojích dobrovolných hasičů. Ministr přislíbil v rámci svého resortu a svých možností řešení vznesených problémů. Na závěr poděkoval všem dobrovolným hasičům  za jejich příkladnou a  obětavou práci, kterou vykonávají dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

 

Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje

V sobotu 23.3.2019 se zúčastnil Ladislav Pospíšilík shromáždění představitelů OSH spolu s dalšími delegáty OSH Kroměříž. Shromáždění zhodnotilo dosažené výsledky a hospodaření krajského sdružení hasičů za rok 2018. Projednalo zásadní dokumenty činnosti SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje pro rok 2019.

CELOREPUBLIKOVÝ PLES HASIČŮ

16.3.2019 se uskutečnil  celorepublikový ples hasičů v Ostravě hotelu Clarion Congress, který navštívili naši zástupci spolu s podporovateli našeho sboru. Na plese vystoupili v hlavním sále Heidi Janků, Paľo Habera a orchestr Proxima. V sále Platinum se v hraní střídala Kapela Šajtar a cimbálovka Iršava.  Na své si přišli i milovníci diskotéky s DJ Pavlem Šindelářem. V průběhu večera vystupovala akrobatická taneční skupina Styx Ostrava. Plesu se účastnili i hlavní představitelé SH ČMS a HZS.   

  

 

Školení vedoucích mladých hasičů

9.3.2019 se zúčastnili Ladislav Pospíšilík, Anna Mlčáková, Elena Pospíšilíková a Martin Pospíšilík jarního školení vedoucích mládeže, které se uskutečnilo v Kroměříži. V průběhu školení byli probrány disciplíny , které proběhnou na jarním kole hry Plamen.  

 

MASOPUST

 

2.3.2019 uskutečnil sbor masopustní průvod obcí. První zastávka se uskutečnila u starostky obce, kde si masky vyžádaly povolení na uspořádání průvodu.  Průvod v čele s medvědem a medvědářem,   navštívil postupně všechna stavení. Pozdravil obyvatele domu, zahrál něco do tance a zvěstoval příchod jara. Obyvatelé počastovali masky malým občerstvením. 

 

Návštěva u přátel na Slovensku

V Neděli 24.2.2019 se zúčastnili dva naši zástupci výroční valné hromady dobrovolných hasičů v obci Podvysoká.  V hodnotící zprávě o činnosti sboru přednesl hlavní aktivity velitel sboru Ing. Jaroslav Kapusniak. Velmi kladně byla hodnocena preventivní práce sboru, technické zásahy a pomoc obci. Soutěžní družstvo mužů dosáhlo velmi kvalitních výsledků v požárním sportu a potvrdilo tak, že patří k nejlepším týmům na Slovensku. Vedle družstva mužů je ve sboru i družstvo žen s velmi dobrými výsledky a v současnosti se buduje nové družstvo mladých hasičů. Po vybudování nového víceúčelového hřiště přišli hasiči o tréninkovou a závodní dráhu.  Zastupitelstvo obce však pro letošní rok počítá s vybudováním nové dráhy a po menších úpravách i s využíváním víceúčelového hřiště pro hasičský sport. Naši zástupci poděkovali za pozvání a popřáli svým kolegům hodně sportovních a osobních úspěchů v roce 2019. Na závěr předali jménem OSH Kroměříž bývalému starostovi sboru Jozefu Slížovi medaili za mezinárodní spolupráci 3. stupně. Sboru věnovali hasičský almanach okresu Kroměříž.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode