Z ČINNOSTI SBORU

Představujeme jednotlivé akce sboru.
 
Pomoc postiženým
13.1.2018 se dva členové našeho sboru David Pomajbík a Pavel Pumprla zapojili do brigády na pomoc s vyklízením domu po požáru domu v Kostekci u Holešova. 

 

Ve vedení okrsku pracují dva naši členové Ladislav a Elena Pospíšilíkovi

19. 1. 2018 proběhla Okrsková valná hromada okrsku Prusinovice. Na hodnotící schůzi byla starostou okrsku zhodnocena činnost okrsku a jednotlivých sborů. Práce v oblasti prevence byla kladně hodnocena preventistou okrsku. Do preventivní práce na úseku požární ochrany se velmi aktivně zapojují sbory z Karlovic, Roštění, Pacetluk. Práci na úseku s mladými hasiči hodnotila náměstkyně starosty okrsku, která pochválila za spolupráci kolektivy mladých hasičů Roštění a Karlovic. Vyzvala ostatní sbory okrsku, aby se pokusily vytvořit vlastní kolektiv mladých hasičů. Velitel okrsku zhodnotil represivní činnost jednotek dobrovolných hasičů.
 

Požární ochrana očima dětí

V měsíci lednu se sbor zapojil do propagace soutěže Požární ochrana očima dětí. Do základní školy a mateřské školy předal podklady pro nový ročník této celostátní soutěže, ve které mohly děti výtvarnou, literární formou nebo pomocí digitální techniky zdokumentovat práci hasičů. V základní škole se zúčastnilo výtvarného kola 131 žáků. 14. 3. 2018 byly tři nejlepší práce z každé kategorie předány OSH Kroměříž kde proběhne vyhodnocení okresního kola radou prevence. Tři nejlepší práce postupují do krajského kola a po vyhodnocení do kola celorepublikového.

 

Masopust - vodění medvěda

10. 2. 2018 se uskutečnil masopustní průvod obcí. Průvod navštívil obyvatele obce a ohlašoval blížící se konec masopustu. Na závěr obchůzky uspořádal pochovávání basy. Na sehrané scénce byly vzpomenuty hříchy přítomných za minulý rok a byla pochována basa s doprovodným slovem o konci období veselí, zábav a nadcházejícího období 40-denního půstu, který skončí na Velikonoce.

https://hasicikarlovice.rajce.idnes.cz/Masopust_2018/

Hokej

4. 3. 2018 sehráli členové sboru a obce hokejové utkání s pozvanými účastníky z Kostelce.

 

Hasiči ve škole

Dne 18.4.2018 jsme opět zorganizovali společně s SDH Roštění přednášky na prvním stupni v Základní škole Kostelec u Holešova. Pro první třídu to byla ukázka výstroje, používana hasiči u požáru. Druhá a třetí třída se dověděla jak se chovat v případě požáru. Čtvrta a páta byla seznámena s příčinami požáru v domě a jeho okolí.
 
 

Středoškolské mistrovství ČR

19.4.-20.4.2018 zajistila naše členka Elena Pospíšilíková doprovod pro dorostence Martina Pospíšilíka na středoškolskou soutěž v požárním sportu , která se konala v Pardubicích. Martin se umístil ve vystupu na věž na pěkném 9. místě. V závodě na 100m se unístil ve středu startovního pole.
 
 

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ 

27.-29.4. připravili vedoucí mládeže soustředění a kulturní program pro mladé hasiče a jejich rodinný doprovod.
Soustředění proběhlo v obci Horní Lideč. Trénovalo se na atletické dráze.  Byla zajištěna prohlídka Betlému a turnaj v bowlingu. 
 

POUŤ NA SV. HOSTÝN

29.4.2018 se část členů zúčastnila hasičské pouti na sv. Hostýn.
 
 

Ocenění hasičů u hejtmana Zlinského kraje 9.5.2018

Hejtman Jiří Čunek udělil při setkání hasičů u příležitosti svátku sv. Floriána na návrh krajského SH ČMS Zlinského kraje záslužnou medaili druhého stupně Ing. Ladislavu Pospíšilíkovi. 

 

 

Za dosavadních 44 let prošel u sboru téměř všemi funkcemi. Nejdéle působil jako starosta 32 let. V současnosti zastává funkci jednatele, náměstka starosty a kronikáře. V letech 1986 až 1990 se s jeho houževnatostí podařilo překonat krizi ve sboru a získat nové členy..

Obnovil soutěžní družstvo mužů, V roce 1995 inicioval vznik družstva starších pánů. V roce 1996 stál u založení kolektivu mladých hasičů kde pracoval jako instruktor mládeže do roku 2003, kdy převzal funkci vedoucího mládeže, kterou zastává doposud.

V roce 1997 stál u zrodu navázání spolupráce s hasiči ze Slovenska z obce Podvysoká, která trvá dodnes.

Od roku 1984 pracoval v okrsku jako jednatel a od roku 1999 byl opakovaně volen do funkce starosty okrsku Prusinovice. V okrsku inicioval založení celoroční soutěže pro mladé hasiče, podílel se na obnovení přerušené spolupráce s okrskem Holešov. Podporoval vznik a trvání společné ligy obou okrsků v požárním sportu v letech 1999 až 2008.

Po navázání spolupráce se základní školou a mateřskou školou v Kostelci u Holešova v oblasti požární prevence v roce 2011 organizoval zapojování ostatních sboru z okrsku do této spolupráce. Připravoval společných nácviků a ukázek hasičské techniky.

V roce 2013 byl zvolen do rady prevence u OSH Kroměříž.

V roce 2012 mu byla udělena hejtmanem Zlínského kraje pamětní medaile za dlouholetou aktivní činnost v oblasti volnočasových aktivit děti a mládeže, kterou obdržel na vyhodnocení dobrovolných pracovníků Zlínského kraje.
 
  
 

HRA PLAMEN

12.5.2018 zajistili členové spolu s rodiči dopravu mladých hasičů na okresní kolo hry Plamen. V absolvovaných disciplínách jarního kola mladí hasiči se třemi nováčky a dvěma mladšími žáky obsadili 11. místo.
 
 
 
 

Okrskové kolo 12.5.2018

Družstvo mužů se zúčastnilo celorepublikové postupové soutěže v požárním sportu -okrskového kola. Umístili se na 3. místě.  

Dorost 

13.5.2018 se uskutečnilo okresní kolo dorostu. Naši zástupci Martin a Anička se v nejsilněji obsazené kategorii starších žáků umístili shodně na 4. místě. Martinova ztráta na 3. místo byla pouhých 0,07 sec.
 
 
 
 
Mateřská škola na návštěvě 8.6.2018 
 
 
 
 
Požární sport netradičně Útok na červeného kohouta -tentokrát naruby 9.6.2018

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode