Historie

Z historie obce Karlovice.

Obec Karlovice se rozkládá na kopci za Kosteleckým lesem severozápadně od města Holešov a 2 km severně od obce Kostelec u Holešova. Patří k nejmenším a nejmladším obcím Holešovského regionu, byla založena v roce 1780 hraběnkou Marii Barboru Erdödy majitelkou Holešovského panství na žádost 20 svých poddaných z Kostelce. Vydáním zakládací listiny povolila výstavbu 20 chalup na přidělených pozemcích a dala obci jméno po jednom ze svých synů.
V místě kde dnes stojí dřevěný kříž, stával asi ovčín , stodola a kvartýr ovčího hospodáře jako pozůstatek zaniklé osady Krnůvky, která se rozkládala na planině mezi Kosteleckým lesem a Líšnou ještě roku 1447, kdy ji prodal Jan z Cimburku i se dvorem Meškovi z Kostelce. Od roku 1547 byly již Krnůvky pusté.

Historie požární ochrany.

Oheň zaujímal v dějinách lidstva vždy velmi důležité místo. Jako každý objev, tak i používání ohně přineslo do světa lidí nové nebezpečí. Oheň poskytoval teplo, zaháněl strach ze tmy, ale dokázal také spálit a zničit vytvořené hodnoty. Již odpradávna se člověk snažil nalézt účinné prostředky k hašení požárů, organizovat zásah proti ohni a dodržovat různá preventivní opatření. Počátky vzniku sborů dobrovolných hasičů se datují od konce 19. století vydáním zemského zákona, ve kterém se nařizuje obcím povinné zakládání dobrovolných hasičských sborů a zároveň se nařizuje obcím, aby nesly veškeré náklady spojené s vybavením a údržbou sborů. Sbory dobrovolných hasičů jsou zakládány nejprve ve městech. První český dobrovolný hasičský sbor byl založen r. 1864 ve Velvarech. Na Moravě vznikl první dobrovolný sbor v Třebíči r. 1868. V dnešním okrese Kroměříž vzniká první dobrovolný sbor v Koryčanech v roce 1874. V našem nejbližším okolí vzniká sbor v Prusinovicích a Pravčicích v roce 1888, v Roštění r. 1898, v Kostelci u Holešova r. 1920, v Němčicích r. 1929, v Pacetlukách r. 1947. Vybudování sboru je finančně velmi nákladné, a tak ke vzniku dobrovolných hasičských sborů v malých obcích dochází později.

Historie sboru SDH Karlovice se začíná psát rokem 1927.

Rok 1927 - Založení sboru

12.1.1927- Svolal starosta obce pan Josef Zaoral veřejnou schůzi, na které vyzval mladší občany aby se přihlásili do sboru dobrovolných hasičů.
Na jeho výzvu se přihlásilo 20 občanů, proto bylo ihned přistoupeno k ustavující schůzi a k volbě zřizovacího výboru, do kterého byli jednohlasně zvoleni občané a představitelé obce, kteří pracovali již na přípravě této schůze.
Starosta sboru- František Tomeček
Zapisovatel- Vladimír Sovadina
Místostarosta- Václav Grygera
Náčelník- Stanislav Zámečník
Podnáčelník- Josef Tkadlčík
Zbroj mistr I- František Kopl
Zbroj mistr II- Josef Valašík
Trubač I- Bohumil Mizera
Trubač II- Josef Odložilík
Dále bylo rozhodnuto o nákupu starší ruční stříkačky od sboru v Roštění za 4800 Kč, 80 m hadic, náčelnické přilby a 2 dílů savic.
Na první výborové schůzi 23.ledna se projednalo zakoupení 24 ks starších přileb a starší výzbroje od sboru v Dřevohosticích. Starší opasky se sekyrami byly zakoupeny od firmy Thonet v Bystřice pod Hostýnem. Zakoupení dvou savic v délce 2 metry, se provedlo od firmy Rajchman Moravská Ostrava.První zápisprotokol

První ruční stříkačka  první stříkačka

Na druhé výborové schůzi 19.dubna bylo projednáno zakoupení materiálu a odsouhlaseno ušití dvaceti blůz u místního krejčího Aloise Kopla. Obec zakoupila cihly a krytinu na postavení hasičské zbrojnice za domem č.20 na tzv.“Průhoně“. Nejprve bylo dohodnuto, že vlastní stavbu provedou členové zdarma, ale pro pokročilé práce na polích byla práce zadána zednickému mistru Františku Tkadlčíkovi za cenu 5000 Kč. Tuto cenu uhradila obec.
Sbor byl přijat do župy Holešovské pod závazkem placení příspěvků a odebírání časopisu Požární ochrana a byl zařazen do I.okrsku kde byly sbory Roštění, Kostelec u Holešova, Prusinovice a Chomýž.
Slavnostní založení sboru se uskutečnilo 12.6.1927 za přítomnosti okrskového dozorce Františka Svačiny z Roštění, který přednesl slavnostní projev.

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode