1927-1939

PRVNÍ ROKY PŮSOBNOSTI  1927 - 1939

Sbor si část finančních prostředků na činnost získával dobrovolnou prací členů a pořádáním kulturních akcí. K největším a nejrozšířenějším patřilo pořádání ochotnických divadelních představení. K rozvoji kulturní činnosti pomohlo vybudování výletiště na místě obecní cihelny. Dále se pořádalo kácení máje a taneční zábavy. Přesto, že byl sbor v župě Holešovské nejmladším, byl rozvoj jeho činnosti více jak potěšující. Již od  druhého roku činnosti je mu svěřena organizace okrskového cvičení. Sbor se účastnil každoročně pravidelných školení, která byla pořádána v Prusinovicích. Každý rok byla prováděna 1-2 poplachová cvičení v obci. Rovněž vybavení sboru se vylepšilo. Pořídil se naviják na  hadice, provedla se oprava hasičských přilbic, vybudovala se požární nádrž na  návsi.

       

      Divadelní scéna „Stadion“u rybníka               Po představen došlo i na focení      

 

SAMARITÁNI NEDÍLNA SOUČÁST HASIČSKÝCH DOBROVOLNÝCH SBORŮ

Od roku 1929 se rozvíjí samaritánská činnost, jejíž největší přínos byl vidět v období krize za první. republiky, kdy si mnoho občanů nemohlo dovolit volat odborného lékaře pro každé menší zranění. S rozvojem samaritánské činnosti se do práce sboru zapojily i ženy.

Zásahy samaritánů a samaritánek

1933                - první pomoc u 8 případů

1934                - první pomoc ve 32 případech

1937                - první pomoc u 19 lehkých a 3 těžkých zranění

1938                - první pomoc u 21 případů lehkých a 5 těžkých zranění

1947                - asistence u dvou těžkých zranění

                                                   

Družstvo samaritánek

 

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode