Historie hry Plamen v obci Karlovice

Celoroční hra Plamen, do které byl přihlášen náš devítičlenný kolektiv mladých hasičů, měla v roce 1996 již 24. pokračování. Premiéra družstva na hře Plamen se uskutečnila 27. 10. 1996 na branném závodě v obci Divoky, kde se družstvo umístilo na 8. místě. Vzhledem k velikosti obce (139 obyvatel) a širokému věkovému rozložení soutěžil kolektiv ve hře Plamen převážně v kategorii starších žáků.

V roce 2000 bylo uspořádáno okresní podzimní kolo hry Plamen v naší obci. V přilehlém lese se konal závod požárnické všestrannosti a v obci probíhal požární útok CTIF. V letech 1996 až 2007 se družstvo starších žáků se umísťovalo většinou do první poloviny startovního pole z 25 až 34 družstev. V roce 2002 mělo družstvo starších žáků minimální počet pět členů. Návrh vedoucího, spojit se s mladými hasič z Kostelce u Holešova, nebyl kolektivem akceptován a ti se rozhodli, že získají další členy. Jan Sklenář přivedl v roce 2003 dva své spolužáky z Kostelce u Holešova, a ti pak dovedli i své mladší bratry a další spolužáky. Stávalo se, že si mladí hasiči přivedli do kolektivu i spolužáky z Němčic a Roštění. Jedinou nevýhodou bylo, že družstvo starších žáků muselo byt neustále doplňováno mladšími žáky.

S budováním družstva mladších žáků bylo započato v roce 2004, kdy družstvo mělo svou premiéru na soutěži v Kostelci u Holešova. Migrace u tohoto družstva byla zpočátku velmi vysoká. Teprve v roce 2006 se naskytla příležitost sestavit družstvo dorostu, které bylo v roce 2007 doplněno staršími žáky. Vedoucí kolektivu tak poprvé přistoupili k registraci družstva mladších žáků do hry Plamen pro ročník 2007 až 2008. Na sestavení a vybudování tohoto družstva měl velký podíl člen kolektivu mladých hasičů Martin Pospíšilík, který mezi svými spolužáky působil jako agitátor a od roku 2008 přivedl do kolektivu postupně 9 spolužáků. K největším úspěchům tohoto družstva patřila dvě třetí místa v okresním kole hry Plamen. Umístění tohoto družstva v kategorii starších žáků se pohybovalo do první poloviny startovního pole.

Od roku 2013 jsme měli ve hře Plamen dvě družstva mladší i starší žáky.

V roce 2015 soutěží družstvo dorostu a mladší žáci. Od roku 2016 soutěží dorostenci v soutěži jednotlivců. Zde v roce 2017 získal Martin Pospíšilík 4. Místo na krajské soutěži dorostenců.

V rámci plnění celoroční činnosti si kolektiv mladých hasičů mimo jiné připravoval kulturní vystoupení. Nejzdařilejší bylo v roce 2010, kdy sehráli pohádku o Sněhurce po hasičsku, kde si napsali s pomocí vedoucího vlastní scénář, postavili kulisy a zajistili kostýmy. V dalších letech si připravili scénky a vystoupení na téma básně Polednice, písně hasič a zatančili kovbojské tance, zorganizovali dvakrát hudební produkci hrou na hudební nástroje s tanečním vystoupením.

Pro zdárné plnění celoročních aktivit hry Plamen bylo se vstřícným pochopením rodičů pořádáno vícedenní putování k poznávání různých míst naší vlasti. V roce 2007 a 2008 to bylo nejprve blízké okolí na kole a pěšky. V roce 2009 se uskutečnilo první vícedenní putování s rodiči do Ostrožské Nové Vsi, V roce 2010 se vyjelo poznávat obec Velké Losiny s čarodějnickými stezkami. V Jedovnicích v roce 2011 byl pobyt zaměřen na poznávání přírodních krás punkevních jeskyní.  Pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem v roce 2012 umožnil poznání vojenských opevnění vybudovaných před druhou světovou válkou. Pobyt na jihu Moravy v Mutěnicích v roce 2013 prověřil fyzickou zdatnost v jízdě na kole. Návštěva muzea dobývání a zpracování nafty v Hodoníně přinesla nové poznání.

Při vzpomínkové akci na 20-ti letou práci s mládeží a působení ve hře Plamen si přichystali mladí hasiči pro rodiče a veřejnost ukázky z jednotlivých disciplín hry Plamen.

Od roku 1995 do roku 2017 se vystřídalo v kolektivu na 91 mladých hasičů. Pro některé to byla pouze roční účast a pro některé to byl začátek činnosti u dobrovolných hasičů. Potěšitelné je, že z mladých hasičů se postupem času našli i členové do jednotky dobrovolných hasičů obce a jedna členka si vybrala střední školu zaměřenou na požární ochranu. Ve funkci vedoucích mládeže se v průběhu let vystřídali čtyři vedoucí kolektivu a pět instruktorů. Pro práci s dětmi se nyní připravují 4 dorostenci.

O mladé hasiče se starali v roli vedoucího kolektivu            1996 až 1997 Jiří Pomajbík, 1998 až 1999 Vlastimil Tomeček, 1999-2003 Jaroslav Sklenář, 2003-dosud Ing. Ladislav Pospíšilík

V roli trenérů a instruktorů mládeže pracovali:         1996-1998 Vlastimil Tomeček, 1998-1999 Jaroslav Sklenář, 1996-2003 Ing. Ladislav Pospíšilík, 2003-dosud Ing. Mgr. Elena Pospíšilíková.  2008- dosud Mgr.Petr Měrka.

Na práci instruktorů mládeže se začali v roce 2016 připravovat Martin Pospíšilík, Anna Mlčáková , Tereza Válková a Veronika Tomaníková.

 

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode