1940-1956

ČINNOST SBORU V LETECH

1940 - 1941

Činnost v roce 1940 byla velmi omezena z důvodu zákazu shromažďování. V  roce 1941 byl zhotoven plot na výletišti u rybníka a byla zakoupena hasičská vlajka. Sbor se účastnil pravidelných školení. Tímto rokem skončili zápisy v kronice.

1942 - 1944  Činnost sboru byla opět v důsledku války omezena a sbor plnil pouze svou základní funkci.

1945 - 1956

V roce 1946 pořídil sbor za výrazné pomoci obce novou stříkačku a uspořádal její slavnostní svěcení 23.června. Za kmotru byla pozvána choť primáře Dlouhého paní Olga Dlouhá. Na její počest podle tehdejších zvyklostí nesla vysvěcená stříkačka jméno Olga. Za obec předával stříkačku bratr Václav Grygera - v té době předseda národního výboru.

Sbor opět přistoupil k pravidelnému výcviku, zimnímu školení a školení samaritánů. V roce 1948 měl sbor 41 členů činných a přispívajících, což byl zatím největší počet v  historii sboru. V roce 1950 bylo zakoupeno starší auto, které sloužilo po opravě nejen pro  hasičské účely. Peníze na auto poskytla obec. V roce 1951 až 1955 probíhá výstavba nové zbrojnice. Obec opět uvolnila velkou část peněz na materiál a stavbu.

V roce 1953 došlo ke změně názvu celé hasičské organizace. Nový název byl Československý svaz požární ochrany. Sbory měly nařízeno užívat název základní organizace Svazu požární ochrany. Doposud používaný název hasič byl nahrazen názvem požárník a oslovování bratr a sestra bylo změněno na oslovování soudruh a soudružka. V roce 1954 byly všechny změny završeny výměnou členských legitimací. V roce 1955 došlo ke stagnaci v činnosti sboru. V roce 1956 došlo opět ke zvýšení aktivity ve sboru i s větší účastí žen a to nejen v roli samaritánek. Poprvé bylo vytvořeno i družstvo žen, které cvičil a vedl bratr Antonín Zaoral.

Družstvo žen v roce 1956 

 

 

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode