90 let SDH Karlovice

V sobotu 10.6.2017 oslavili dobrovolní hasiči z Karlovic 90.výročí založení sboru.

Pro mladé hasiče z okolních sborů přichystali soutěž o Karlovický pohár. Za deštivého počasí se domácí družstvo starších žáků umístilo na 3. místě. Odpoledne při slavnostním zahájení předal starosta okresního sdružení Kroměříž a poradce starosty SH ČMS Stanislav Pumprla medaili za mezinárodní spolupráci druhého stupně Ing Jaroslavu Kapusniakovi veliteli DHZ Podvysoká. Dále předal medaili za výchovu mládeže Ing.Mgr. Eleně Pospíšilíkové, kterou ji udělil výkonný výbor SH ČMS. Rovněž poděkoval za obětavou práci pro sbor Jiřímu Pospíšilíkovi a předal mu věrnostní stužku za 40 letou činnost. Starosta obce Ing. Petr Hlobil poděkoval členům sboru za dosavadní práci pro obec a za výchovu mladých hasičů. Místostarosta a jednatel sboru Ing. Ladislav Pospíšilík spolu se starostou obce a starostou okresního sdružení hasičů Kroměříž předali děkovné listy s malým upomínkovým předmětem členkám prvního družstva žen, které působili ve sboru v padesátých letech minulého století. Na závěr poděkoval místostarosta sboru všem přítomným zástupcům spolků a zástupcům hasičů okolních sborů za spolupráci a pomoc při preventivní osvětové činnosti ve škole a mateřské škole. Poté následoval průvod vlajkonošů okrsku Prusinovice s doprovodem do místa ukázek hasičské techniky. Jako první vystoupili mladí hasiči a přípravka Florián 1 s ukázkou likvidace nebezpečné látky uniklé ze skladu chemikálii a s likvidací nenadálého požáru. V dalších ukázkách následovaly ukázky hašení historickou dvoukolovou ruční stříkačkou, hasičským automobilem z roku 1950 v podání SDH Prusinovice. V ukázce byl předveden zásah družstva žen s PS 8 SDH Žopy. Další historickou techniku T 805 s vybavením představili hasiči z Přestavlk. Přivěs PS 12 tažený traktorem představili SDH Pacetluky. Současnou techniku předsvili SDH Roštění.  Program byl doplněn vystoupením skupiny vojenské historie s ukázkou vztahující se k posledním dnům války kdy se nad obcí Karlovice vznášel stín smrti a obci hrozilo vypálení. Na závěr proběhla ukázka spolupráce hasičů a záchranky s ošetřením zraněného chodce a vyproštění osoby z havarovaného automobilu v podání SDH Holešov a zdravotní služby Sanitacar. V doprovodném programu si mohli diváci prohlédnout zapůjčenou historickou techniku od sborů z Němčic , Staré Vsi a Prusinovic. Dále si mohli navštěvníci vyzkoušet zásahový oblek a dýchací techniku, kterou nosí hasiči do zakouřených prostorů. V nově opravené zbrojnici byly vastaveny kroniky, protokolární knihy, hasičské přilby a fotografie z činnosti sboru. V postaveném dobovém táboře malé vojenské jednotky, si mohli zájemci prohlednout její vybavení, opevnění a potěžkat si dobové zbraně. Ve  vojenském stanu mohli ochutnat guláš n a uzené dobroty. Oslavy navštívili se svým stánkem také zástupci Ankety dobrovolní hasiči roku , firmy Stihl a Ford. Oslav se zúčastnili zásstupci sborů dobrovolných hasičů Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Žopy, Přestavlky, Holešov a DHZ Podvysoká.. Za záchranáře se zúčastnila společnost Sanitacar.

Kontakt

sdhkarlovice

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode